Over Ons

CulturesOfChange biedt een holistisch kader van workshops, training en coaching die individuen, groepen en organisaties ondersteunen in hun proces naar levenskracht, zelfontplooiing en samenwerking. We zoeken contact met onze levensvreugde, en de obstakels die we tegen komen zijn een gids en hulpmiddel om de levenskracht aan te boren. Cultures of Change is het (voortschrijdend) inzicht van de zoektocht naar de ingrediënten die bijdragen tot levenskwaliteit, en hierbij blijkt verbinding centraal te staan. In plaats van obstakels en uitdagingen uit de weg te gaan of er tegen te vechten, biedt cultures of change handvaten aan om de energie die in weerstand verscholen zit, te capteren en integreren.

De visie voor de samenleving: Levensvreugde en samenwerking

Cultures of Change is ontstaan uit een droom en visie voor de samenleving. De droom bestaat uit 2 delen. Het eerste deel draait om vitaliteit en levensvreugde. Cultures of Change is er van overtuigd dat een samenleving mogelijk is waarin we echt met elkaar in verbinding kunnen gaan. Een samenleving waarin we onze maskers kunnen laten vallen en elkaar echt mogen ontmoeten. Waar we niet in de val trappen om de schijn hoog te houden, omdat we diep vanbinnen toch al weten dat we eigenlijk helemaal ok zij zoals we zijn. Een samenleving waar we ons niet vastzetten in een keurslijf van de verwachtingen van anderen, wel een samenleving die bruist van kleur en creativiteit. Een leven dat geleidt wordt, niet door verplichtingen, wel door nieuwsgierigheid, levensvreugde en -missie! Het kader biedt oefeningen, inzichten en een community om deze cultuur in de wereld te zetten.

Het tweede deel draait rond samenwerking. Net als een gezond lichaam niet alleen vitale cellen nodig heeft, maar goede communicatie en samenwerking tussen de cellen nodig heeft, zo bestaat een krachtige samenleving niet enkel uit mensen die in hun levenskracht staan, maar die daarboven ook nog weten samen te werken. Dit luik biedt handvaten aan om, vanuit die diepere verbinding, vreugde en authenticiteit, echt samen te werken.

"Doorheen het evolutieproces van het leven hebben eencelligen de sprong gemaakt om samen te werken als meercellige organismen. De maatschappelijke uitdagingen van vandaag de dag dwingen de mensheid om een gelijkaardige sprong te maken en echt werk maken van co-creatie. "

Diep vanbinnen weet ik dat we als mens bewust onze rol gaan opnemen in het grotere geheel, en de limieten van ons individueel potentieel overstijgen. De vraag is alleen hoe lang we hiermee gaan wachten, en hoe diep we moeten zakken alvorens een kritische massa opstaat die hier verandering in brengt. Deze beweging hoopt dit proces te versnellen! Als mens hebben we de capaciteit om in te tunen op een groepsbewustzijn en te opereren in verbinding met een groter geheel. De meeste mensen zijn zich nog niet bewust van deze kwaliteit. Gelukkig kan deze gevoeligheid aangeleerd en gecultiveerd worden. Wanneer we diep in verbinding staan met onszelf is het mogelijk om dieper te verbinden met de ander.

Join the movement

Cultures Of Change is een beweging, een 'movement' waar iedereen deel van kan uitmaken.

"Wanneer op grote schaal, individuen in hun kracht staan, verbonden zijn met hun missie, en samenwerken voor het grotere geheel, dan is de start gezet voor een veerkrachtige robuuste cultuur die de uitdaging van onze veranderlijke samenleving aan kan."

Om de droom van deze samenleving mogelijk te maken hebben we een kritische massa nodig die deze cultuur kunnen en willen belichamen. Voel je iets van enthousiasme, hoop of tinteling in je wakker worden, schrijf je dan in op de nieuwsbrief, volg ons op facebook, join the 'movement' en geef deze cultuur mee vorm!

Over Simon Luyts

Simon Luyts is procesarchitect, facilitator, trainer en oprichter van Cultures of Change. Met Cultures Of Change focust hij zich op het begeleiden veranderaars en leidersfiguren die mee deze cultuur vorm willen geven, om hun volle potentieel aan te boren.

De voorbije 8 jaar richtte hij zich op de zoektocht naar welke ingrediënten transformatie katalyseren waarbij niet enkel het individu, maar het hele systeem bij vooruit gaat.

Hij begon zijn zoektocht tijdens zijn studies als burgerlijk ingenieur. Vanuit diepe drive om een meer duurzame samenleving vorm te geven behaalde hij zijn master in hernieuwbare energie. Het werd hem echter snel duidelijk dat niet technologie, maar onze mindset, het grootste knelpunt is. Zolang we als samenleving geen paradigmawisseling en bewustzijnstransformatie doorgaan blijft technologie niet meer dan symptoombestrijding. Vanuit dit inzicht reisde hij na zijn studies door Europa, waarbij hij verschillende eco-villages, gemeenschappen en alternatieven bezocht die vanuit een ander paradigma hun leven vormgeven. Deze ervaring en inspiratie, gecombineerd met verscheidene opleidingen, hoofdzakelijk "Processwork" en "Heart iQ TM", zijn de basis van dit werk.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze workshop en events? Wil de laatste inzichten en artikels ontvangen en deel uitmaken van de movement? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief