Over Cultures of Change

Waarom bestaat Cultures of Change?

De tijden waarin we leven zijn uitdagend en complex. De huidige crisissen geven aan dat de oude systemen en denkpatronen geen antwoord meer bieden in deze nieuwe context. Het is tijd om nieuwe wegen te bewandelen. Wat we nodig hebben is om (opnieuw) toegang te krijgen tot de kracht van onze collectieve intelligentie. Cultures of change biedt handvaten aan om dit in je eigen leven te integreren.

Onze missie: Mensen de kracht van collectieve intelligentie te laten ervaren, en hen uitrusten om dit toe te kunnen passen in hun eigen context.

Zo bouwen we samen aan een veerkrachtige samenleving waarin gelijkwaardigheid, co-creatie en authentieke verbinding vanzelfsprekend zijn.

Hoe pakken we dit aan?

Het vraagt een systemische aanpak om deze grote missie van een veerkrachtige samenleving waar te maken. Hiervoor zetten we zowel in op individuen en organisaties.(Meer hierover kan je lezen in deze blogpost)

Dit doen we door in te zetten op volgende aspecten:

Enerzijds zetten we in op het versterken en ondersteunen van individuen:

  • Persoonlijke Ontwikkeling: We ontdekken onze levenskracht, onze unieke expressie en talenten, waarbij de obstakels op deze zoektocht getransformeerd worden tot hefbomen en kracht.

  • Ruimte voor Integratie: De inzichten en ervaringen van de persoonlijke ontwikkeling verder integreren en met deze geschenken jouw omgeving verrijken

Anderzijds op het groepsniveau (daar waar mensen samen komen en samenwerken, en er complexere groepsdynamieken ontstaan. Denk aan teams, organisaties, co-housing maar ook het gezin)

  • Faciliteren van Groepsdynamieken en bouwen aan een gezonde (organisatie)-Cultuur: Individuen in groep staan niet los van elkaar. Ze vormen een gekoppeld systeem waarin er dynamieken en machtsverhoudingen spelen. Deze onderliggende dynamieken leggen we bloot en verkennen wat nodig is om beter en effectiever samen te kunnen werken en -leven, gelijkwaardigheid en verbinding staan hierin centraal.

  • Ontwerpen en begeleiden van participatieve (verander)trajecten: Elke cultuur wordt ondersteund door proceduren, structuren en processen die het gedrag sturen en mee vorm geven. Samen lopen we een participatief proces om te kijken welke structuren en afspraken er nodig zijn en hoe we de organisatie optimaal organiseren om uitdagingen te transformeren tot groeikansen.

Uiteraard lopen deze 4 aspecten door elkaar. Vaak vertrekken organisaties vanuit de vraag naar het begeleiden van verandering (bvb een nieuwe, meer vlakke, organisatiestructuur op te zetten). Voor een geslaagd proces kijken we uiteraard naar het team en de cultuur, en is er aandacht aan de persoonlijke groei van de opdrachtgevers.

Door het versterken en verbinden van de pioniers, die mee bouwen aan een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving, dragen wij bij aan de transitie die volop bezig is.

Waarden en Aandachtspunten

Uitdagingen zijn groeikansen

Uitdagingen zijn er genoeg. We kunnen ons er tegen verzetten, het ontkennen, of we kunnen ze omarmen en zien wat we er van kunnen leren en hoe we het naar ons voordeel kunnen ombuigen. Vanuit waarderend kijken, en vanuit nieuwsgierigheid te focussen op wat wel werkt ontdekken we de verborgen groeikansen en hefbomen die er in verscholen liggen. Door vanuit deze bril te kijken kunnen we onszelf heruitvinden en blijven we dynamisch in een veranderende context.

Co-creatie

Complexe uitdagingen lossen we niet meer op vanuit één invalshoek. Het vraagt de wijsheid en betrokkenheid van verschillende mensen. Door een goed uitgetekend co-creatieproces bundelen we krachten en komen we veel verder dan wanneer enkelingen een ‘spintje trekken’.

Gelijkwaardigheid

Dit is onmisbaar om op lange termijn succesvol samen te kunnen werken. Er zijn verschillen, en die zullen er altijd blijven. Maar kunnen we ondanks de verschillen gelijkwaard samenwerken en oprecht begaan zijn met elkaars onderliggende belangen en behoeften?

Macht en Privilege 

Gelijkwaardig samenwerken kan niet zonder grondig onze macht en privileges onder de loep te nemen. Hoe kijken we naar macht? Waar en wanneer heb ik macht over de anderen? En hoe bewust ben ik er van als ik die in zet? Kunnen we de stap maken van ‘macht over’ naar ‘macht met’ zodat we anderen in hun kracht kunnen zetten? (Wil je hierover meer weten, lees dan dit artikel)

Echtheid en Kwetsbaar durven opstellen

Om echt goed te kunnen samenwerken moeten we authentiek ons zelf durven zijn, niet alleen vanuit onze rol of functie, maar ook gewoon als mens. Dit vraagt ook om je kwetsbaar te kunnen opstellen. Voor velen is dit een uitdaging omdat we denken dat, wanneer we ons kwetsbaar opstellen, we een zwak figuur slaan. Het tegendeel is echter waar. Niets maakt je meer kwetsbaar dan wanneer je je niet kwetsbaar kan opstellen. Het is maar wanneer we openlijk durven toegeven waar onze beperkingen zijn (en die hebben we allemaal) dat ons leiderschap betrouwbaar en rechtmatig is.

Passie en Purpose

Zowel voor organisaties als hun mensen is het belangrijk om te bewegen vanuit intrinsieke motivatie. Deze intrinsieke drive van een organisatie wordt versterkt wanneer ze niet alleen competent zijn in wat ze doen, en ze een gezond financieel model hebben, maar wanneer ze ook oog heeft voor de passie en interne drive van de medewerkers. Ze faciliteren en zorgen dat de unieke stijl als kracht ingezet wordt voor de organisatie. Daarnaast zijn ze zich bewust van hun maatschappelijke rol en met heldere purpose verbinden ze hun core business met dat waaraan de wereld nood heeft.

The world needs you ;)

Om deze maatschappelijke transitie mogelijk te maken hebben we organisaties en veranderaars nodig die intern de uitdaging willen aangaan. Mensen die zelf willen pionieren, die willen groeien en die zelf 'de verandering die ze in de wereld willen zien' gaan belichamen. We hebben nood aan leidinggevenden die zichzelf in vraag durven stellen en die bereid zijn om het innerlijke werk te doen. Leiders die weten hoe ze hun macht kunnen inzetten om iedereen in zijn kracht en waardigheid te laten schitteren.

Ben jij ook zo'n pionier? Wil jij de transitie mee vorm geven? Neem dan zeker contact op!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze workshop en events? Wil de laatste inzichten en artikels ontvangen? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief