Conflictbemiddeling

Heb je een open conflict? Een sluimerend spanningsveld dat steeds opnieuw onverwacht dingen saboteert? Of ontbreekt de motivatie en enthousiasme in het team maar kan je er niet echt de vinger op leggen?

Conflicten zijn onvermijdelijk wanneer mensen samenleven en samenwerken. Maar, hoewel dit vaak als pijnlijk ervaren wordt, is er ook een andere weg om constructief samen te werken. Goede samenwerking is dan ook niet zozeer afwezigheid van conflicten, maar wel de capaciteit om constructief met deze conflictueuze energie om te gaan. Vanuit de inzichten van Deep Democracy, Geweldloze Communicatie en Processwork gaan we met dit spanningsveld aan de slag. In zo'n veld zit veel potentiële energie, en wanneer die energie op een constructieve manier ingezet kan worden, gaat iedereen op vooruit.

Samen verkennen we de verschillende invalshoeken, behoeften, en dynamieken die bijdragen aan het conflict om vandaar te kijken welke verandering (intern, in de omgeving en structureel) nodig is om die geblokkeerde energie terug te laten stromen. Meer vragen ? Neem gerust contact op!