Mannenwerk

Mannenwerk!

Wie wil niet elke druppel uit dit levensgeschenk halen, en ten volle leven?!

Daarvoor zijn enkele pertinente vragen cruciaal. Het gaat er niet zozeer om antwoorden te formuleren op deze vragen, maar deze vragen levend te houden elke dag!

 • Wat drijft mij ten diepste en hoe verhoudt zich dit tot mijn levensdoel? 

 • Welk advies zou ik mijn huidige zelf geven, wanneer ik op mijn sterfbed zit?

 • Zijn mijn beslissingen congruent met het geschenk dat ik in de wereld wil zetten?  

 • Hoe zijn mijn daden een reflectie van de waarden waar ik achter sta?

 • Wanneer komt mijn schaduwzijde naar boven en hoe ga ik hiermee om?

 • Welke patronen zie ik terugkomen? En welke dienen mij, en welke niet meer?

Om deze vragen levend te houden, en elkaar vuur aan te jagen, is een gezond broederschap onmisbaar. Een broederschap van mannen  die elkaar uitdagen, aanvuren, ondersteunen en het beste in elkaar naar boven halen. Een broederschap waar mannen kwetsbaar kunnen zijn, de maskers laten vallen om te delen wat er echt leeft, wat echt raakt, en waar ook ons "falen” welkom is. Een plek waar we zowel mogen stralen met onze kwaliteiten, als waar we ruimte houden voor elkaar om zonder bullshit onze schaduwzijde onder ogen zien en deze durven claimen.

Het gaat om fucking real te zijn met wat er is, en je daar ook helemaal vrede mee kunnen nemen. Hoe paradoxaal het ook mag lijken, als je jezelf wil veranderen moet je eerst aanvaarden wie je bent. Dat is de eerste stap van transformatie naar je volle potentieel.

Het broederschap zorgt voor een veilige plek waarin je helemaal jezelf kan zijn, en in die zelfacceptatie mag komen. Maar daar blijft het niet bij. Het broederschap creëert ook een speelveld waarin we oude conditioneringen kunnen in vraag stellen en waar we elkaar kunnen inspireren met nieuwe patronen die ons dienen. Waar we onze schaduwzijden integreren en verborgen kwaliteiten in elkaar losmaken. Waar we elkaar aanvuren, grenzen verleggen, en het beste in elkaar naar boven halen. Een zoektocht waar we elkaar uitdagen om met onze volle geïntegreerde, gebalanceerde soevereine kracht in de wereld te staan.

Hoe pakt Cultures of change dit aan?

Als leidraad hanteren we het kader van de 4 archetypen van Jung: De Koning, de Krijger, de Magiër, en de Lover.  Het integreren van deze archetypen (kwaliteiten en schaduwzijden) helpt ons om gebalanceerd door het leven te gaan. 

Aan de hand van cirkelwerk (gebaseerd op Heart iQ methode) creëren we een veilig exploratieveld waarin al deze stukken van onszelf welkom zijn en verkend kunnen worden.  Door eerst in contact te komen met jezelf en authentiek te delen wat er echt leeft leggen we de basis om dieper in thema’s van de archetypen, schaduwzijden, defensiemechanismen,.. te duiken.

Cultures of change biedt zowel eenmalige mannencirkels, als meer diepgaande trajecten aan.

Waarom is hiervoor een onderscheid tussen mannen en vrouwen nodig?

In principe gaat het niet zozeer om man of vrouw te zijn. Elke man heeft mannelijke en vrouwelijke energie, net zoals elke vrouw vrouwelijke en mannelijke energie heeft. Voor zowel mannen als vrouwen is het cruciaal om beide energieën te integreren. Wanneer het echter gaat over het verwerken en helen van kwetsuren en schaduwzijden, is het beter om aparte ruimten te creëren. De historische onderdrukking van de vrouw, collectieve trauma’s en specifieke man-vrouw dynamieken zorgen dat we snel getriggerd raken, waardoor we niet vanuit die zachtheid en acceptatie er voor elkaar kunnen zijn. Deze mannenruimte is dan de juiste plek om je energie constructief te kanaliseren en uit te zuiveren, om vandaar uit met vernieuwde levenskracht helemaal aanwezig te zijn bij je geliefden, je werk en je missie. Iedereen die zich identificeert als man, ook trans-mannen zijn welkom in deze cirkel.

  Voorlopig zijn er geen evenementen

  Nieuwsbrief

  Wil je op de hoogte blijven van onze workshop en events? Wil de laatste inzichten en artikels ontvangen? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief