Thematische Avond

In deze avondworkshop gaan we in op een specifiek thema. Deze avond geeft je een voorsmaakje van wat een het diepergaande cirkelwerk je zou kunnen brengen. Een diepgaan groepsproces heeft tijd nodig om veiligheid op te bouwen. Door rond een specifiek thema te werken krijg je op korte tijd toch al een mooie en transformerende ervaring mee.

Wil je weten wanneer de volgende thematische avond is, en over welk thema? Kijk dan op de event-pagina

Meer info over het cirkelwerk

Cirkelwerk is een diepgaand transformerend proces om jezelf te ontplooien. Het is een gids op je weg naar levensvreugde en -kracht.

De cirkel is een speelveld, een experimenteerruimte waarin we alle facetten van onszelf kunnen verkennen, uitspelen, en ons kwetsbaar mogen opstellen.

In drie eenvoudige stappen zetten we dit transformatieproces in gang. Eerst maken we contact met waar we nu zijn en wat er echt in ons leeft. Van daaruit kijken we naar welk verlangen naar boven borrelt. De derde stap is het volgen onze vreugde en gaandeweg verkennen we wat we nodig hebben om dit verlangen te ontvouwen. Hierin komen we obstakels, geloofssystemen, schaduwzijden,... tegen. Hier moeten we niet tegen vechten. De groepsdynamiek ondersteunt dit proces en geeft de kans wat leeft te ontmoeten vanuit curiositeit en speelsheid. De wijsheid die hierin verscholen zit kan zich zo ontluiken.

Door een veilige container te creëren waarin deze processen zich mogen ontvouwen, ontstaat de mogelijkheid oude patronen in vraag te stellen en iets nieuws te proberen. Op deze manier kunnen we het spectrum van ons dagdagelijks handelen gaan verkennen en verbreden. Levensenergie die hierin verscholen zit kan dan terug vrij stromen.

  • Het was bijzonder hoe we met Simon een veilige ruimte creëerden waarin we onze kwetsbaarheid konden tonen. Het bracht meer vertrouwen en diepgang in onze groep.

    Emilie, Deelneemster Cirkelworkshop
  • Een stap in het onbekende. Gedragen door een groep in pure kwetsbaarheid, verbondenheid en authencititeit.

    San, Deelnemer 4-daagse Cirkelworkshop