Veerkracht - Let's get ourselves Online

Veerkracht - Let's get ourselves Online

In deze online bijeenkomsten gaan we de diepte in om ook figuurlijk “online” te komen. Zijn we aanwezig? Staan we scherp en zijn we verbonden met onze persoonlijke kracht? Dit potentieel boren we samen aan, om met nieuwe ogen de uitdagingen op ons pad te trotseren.

“Er één vrijheid die niemand kan afnemen: De keuze hoe we om willen gaan met datgene wat ons pad kruist. Dat is persoonlijke kracht, en het cultiveren van onze kracht begint bij het diep weten en waarderen van wie we in essentie zijn.” Julie Diamond

Deze keuzevrijheid, om uitdagingen te vertalen naar groeikansen, is iets wat we kunnen ontwikkelen. Het is de vaardigheid om met andere ogen te kijken. We kunnen leren om het leven zo te vertalen zodat ze een betekenis krijgt die ons hart terug opent, in plaats van dat dat ze ons sluiten, cynisch maken of we zelfs toxisch worden voor onze omgeving.

Zeker in deze tijd is het belangrijk om deze vaardigheid te cultiveren. Crisissen zetten verandering in gang en beproeven onze veerkracht. Ze dwingen ons om anders te gaan denken en handelen. Kunnen we, zonder het ongemak en pijn te ontkennen, met nieuwe ogen blijven kijken en hieruit leren? Kunnen we een heldere blik werpen op wat er vandaag gebeurt, en zo mee een lichtje zijn in deze uitdagende tijden?

Laten we als samenleving veerkracht ontwikkelen en, ondanks langdurig ongemak, toch steeds de beste versie van onszelf laten zien.

  • Heb je nood om meer lichtheid ervaren temidden van uitdagingen?

  • Voel je het verlangen om oude (denk)patronen doorbreken en jezelf te herontdekken?

  • Wil je leren om met nieuwe ogen te kijken, en zo ook bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving?

Via een diepgaand online groepsproces neem ik jullie mee op reis. Met nieuwe ogen omarmen we de uitdagingen en ontdekken we hoe ze een hefboom zijn om met meer levenskracht, vreugde en diepgang het leven tegemoet te treden.

Is dit nog te abstract en ben je op zoek naar wat dit concreet kan betekenen? Hieronder enkele voorbeelden:

“Ik heb weerstand om stil te vallen, ik ben graag bezig want dan voel ik me nuttig. Ik heb het gevoel dat ik nog vanalles moet bereiken waardoor ik opgejaagd door het leven ga. De lockdown dwong me om stil te vallen en te vertragen. In het begin deed dit zeer en probeerde ik nog harder in actie te schieten. Nu besef ik dat het tijd is om die diepere onrust onder ogen te zien en te durven doorvoelen. Onder die onrust zit een diepe angst om niet goed genoeg te zijn. Het is nog niet altijd gemakkelijk om stil te vallen, maar ik merk dat ik meer kan genieten van rust, en mezelf minder moet bewijzen”

“Ik zit met een spanning in mijn schouder en vond dat zeer lastig, liefst van al zou ik gewoon willen dat die weg is. De spanning duikt op wanneer ik voor groepen sta en ik mezelf voorzichtig ga uitdrukken in de hoop dat anderen me niet veroordelen. Door anders te gaan kijken naar die spanning merk ik dat de spanning niet gewoon iets vervelend is, maar dat die me iets wil zeggen. Ik draag onnodig de last van de (mogelijke) oordeel van de anderen. Ik hoef die last niet te dragen. Het is een uitnodiging om dicht bij mezelf te blijven en verbinding te maken met mijn kern, en zo veel spontaner voor anderen kan staan”.

“Ik heb een weerstand tegen de mondmaskers en de angstboodschappen die via de media worden verspreid. Ik kon me hier druk in maken. Door hier dieper bij stil te staan merk ik op dat wat me eigenlijk dwars zit, een angst is dat we naar een totalitaire en controlerende samenleving zouden evolueren waarbij onze unieke expressie en ontplooiing onderdrukt wordt. Een angst dat we terugvallen naar een tijd waar het individu onderdrukt wordt door het collectief, ipv door te evolueren naar een samenleving waar gezonde zelfbewuste individuen in staan voor het welzijn van het collectief. Hieruit daagt het inzicht enerzijds dat ik de mooie eigenschap en drijfveer bezit die het beste in de mensen ziet en dat naar buiten willen laten komen. Anderzijds moet ik ook zelf oppassen, want wanneer ik zelf vanuit angst beweeg ben ik in zekere mate blind en draag ik bij aan de polarisatie. Door mijn eigen angst te erkennen, ipv te onderdrukken, merk ik dat er meer openheid ontstaat in mezelf.